ผลงานเกียรติบัตรครู


การควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค ปีการศึกษา2560


ครูฝึกซ้อม Spelling Bee 2560

ครูฝึกซ้อม การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาครCertificate ครู การแข่งขันทักษะนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10Comments