ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ 2561


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ     
ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร 2561
งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
และได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในเดือนธันวาคมนี้
1. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับม.1-3
2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับม.1-3
3. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับม.4-6
4. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ระดับม.1-3
5. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับม.1-3
6. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับม.4-6
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รายการต่างๆ
1. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6 
ได้เหรียญทองอันดับ 2
2. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6 
ได้เหรียญทองอันดับ 6
3. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ระดับม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Crossword ระดับม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3
ได้เหรียญทองแดง

Comments