ภาพการแข่งขัน 2559


การแข่งขัน Debate โต้วาทีภาษาอังกฤษ


การแข่งขัน Crossword รายการแบรนด์ ระดับประเทศ ปี 2559


การแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการ ไทยแลนด์ 4.0 ม.ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
semenaxcaps.com
Comments