กิจกรรมวันคริสต์มาส


วันที่ 27 ธันวาคม 2560
บริเวณหลังคาโค้ง 
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ


Comments