กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์ English Resources and Instruction Center : ERIC  
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาครComments