หน้าแรก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ


..ภูมิใจโข นะออเจ้า...    ผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
                                คะแนนสูงสุดในจังหวัดสมุทรสาคร 
  
   นักเรีนชั้นม.3/12   นักเรีนชั้นม.6/3  นักเรีนชั้นม.6/4  นักเรีนชั้นม.6/5 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
     
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ     CLICK!
ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร 2561
งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา2561
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
และได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในเดือนธันวาคมนี้
1. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับม.1-3
2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับม.1-3
3. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับม.4-6
4. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ระดับม.1-3
5. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับม.1-3
6. การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับม.4-6
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รายการต่างๆ
1. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-6 
ได้เหรียญทองอันดับ 2
2. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6 
ได้เหรียญทองอันดับ 6
3. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ระดับม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Crossword ระดับม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3
ได้เหรียญทองแดง

 TOP 10 คะแนนภาษาอังกฤษ  
O NET ม.6


ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร 2560
 HotNews ..... ข่าวการศึกษา
 
Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

กำหนดการประชุมและอบรม ครู
ภาคเรียนที่ 2
29 ตุลาคม 2561
09.00 : ประชุมครูทั้งโรงเรียน
13.00 : อบรมเรื่อง 
30 ตุลาคม 2561

31 ตุลาคม 2561 


งานที่ครูต้องส่ง 1 พฤศจิกายนนี้
** แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิก!

** ตัวอย่าง Logbook 2560-2561   คลิก!

ศึกษาระเบียบต่างๆได้จาก . . .


 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2560
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 93.67 ในการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครนายก   


- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword Game ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครนาย   


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/foreign/phaph-kickrrm
https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/foreign/phaph-kickrrm

https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/foreign/hlaksutr-klum-sa-rahttps://sites.google.com/a/skburana.ac.th/foreign/tarang-sxn
https://docs.google.com/forms/d/1bOE1Ps525FAcX4y3LWUNRrRd7Kva2Msp2wRnT5HFmXU/viewform?edit_requested=truehttps://sites.google.com/a/skburana.ac.th/sknform/klum-sara-kar-reiyn-r
 https://sites.google.com/a/skburana.ac.th/sknform/klum-ngan-brihar-ngan-ngb-praman-laea-bukhlakr
https://www.chula.ac.th/http://www.tu.ac.th/
https://www3.skburana.ac.th/
https://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/ksp2013/

Embed gadget

Embed gadget

Embed gadget

Embed gadget


semenaxcaps.com